ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

JR สายชิโตเสะ(ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-มินามีจิโทเสะ) สำหรับ มินามิชิโทเสะ/ซัปโปโร

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations