ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

JR สายชิโตเสะ(ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-มินามีจิโทเสะ) สำหรับ มินามิชิโทเสะ/ซัปโปโร

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations