ชินโคเบะ

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด みずほ ひかり さくら こだま のぞみ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 13
  みずほ
  みずほ601号
  คาโกชิม่าชูโอ
  19
  ひかり
  ひかり591号
  ฮาคาตะ
  38
  さくら
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 7

 • 02
  さくら
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  13
  こだま
  こだま839号
  ฮิโระชิมะ
  24
  のぞみ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
  48
  ひかり
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  53
  こだま
  こだま841号
  ฮาคาตะ
 • 8

 • 02
  みずほ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  09
  のぞみ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  17
  さくら
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  28
  ひかり
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  32
  のぞみ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  37
  のぞみ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  54
  のぞみ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  58
  ひかり
  ひかり535号
  โอคายาม่า
 • 9

 • 06
  さくら
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
  15
  のぞみ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  33
  さくら
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
  45
  こだま
  こだま845号
  ฮาคาตะ
  54
  のぞみ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
 • 10

 • 06
  みずほ
  みずほ607号
  คาโกชิม่าชูโอ
  15
  のぞみ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  33
  さくら
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  45
  のぞみ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  50
  こだま
  こだま847号
  ฮาคาตะ
  54
  のぞみ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
 • 11

 • 12
  ひかり
  ひかり503号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  33
  さくら
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
  50
  こだま
  こだま849号
  ฮาคาตะ
  54
  のぞみ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
 • 12

 • 12
  ひかり
  ひかり505号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  33
  さくら
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  のぞみ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
 • 13

 • 12
  ひかり
  ひかり507号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  36
  さくら
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  のぞみ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 12
  ひかり
  ひかり509号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  36
  さくら
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  のぞみ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
 • 15

 • 12
  ひかり
  ひかり511号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  36
  さくら
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  のぞみ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
 • 16

 • 12
  ひかり
  ひかり513号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  36
  さくら
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  のぞみ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
 • 17

 • 12
  ひかり
  ひかり515号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  33
  さくら
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  50
  こだま
  こだま861号
  ฮาคาตะ
  54
  のぞみ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  59
  さくら
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
 • 18

 • 12
  ひかり
  ひかり517号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  33
  さくら
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
  50
  こだま
  こだま865号
  ฮาคาตะ
  54
  のぞみ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
 • 19

 • 12
  ひかり
  ひかり519号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  33
  さくら
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
  50
  こだま
  こだま867号
  ฮาคาตะ
  54
  のぞみ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
 • 20

 • 06
  みずほ
  みずほ615号
  คุมาโมโตะ
  12
  ひかり
  ひかり521号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  30
  のぞみ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  33
  さくら
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  50
  こだま
  こだま869号
  ฮิโระชิมะ
  54
  のぞみ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
 • 21

 • 15
  のぞみ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  18
  こだま
  こだま871号
  โอคายาม่า
  36
  のぞみ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  43
  こだま
  こだま873号
  ฮิโระชิมะ
  51
  のぞみ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
 • 22

 • 03
  のぞみ
  のぞみ85号
  โอคายาม่า
  15
  こだま
  こだま875号
  มิฮาระ
  21
  のぞみ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  42
  のぞみ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  46
  こだま
  こだま877号
  โอคายาม่า
 • 23

 • 00
  のぞみ
  のぞみ91号
  โอคายาม่า
  15
  のぞみ
  のぞみ93号
  โอคายาม่า
  36
  のぞみ
  のぞみ95号
  ฮิเมจิ