ชินโฮโซโนะ

คินเท็ตสึสายเกียวโต สำหรับ เกียวโต

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 急行 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations