ชินจูกุ 3 โจเมะ

คิตะซันโด
ฮิกาชิชินจูกุ

โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง สำหรับ โคทาเกะมุไคฮาระ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 6

 • 04
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 7

 • 00
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  09
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โทโกโรซาวะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 8

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โฮยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โทโกโรซาวะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 9

 • 00
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  05
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โฮยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โฮยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 10

 • 05
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 11

 • 02
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 12

 • 02
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 13

 • 02
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 14

 • 02
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 15

 • 02
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 16

 • 02
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โทโกโรซาวะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  06
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  F急行
  東京メトロ副都心線急行〔Fライナー〕
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 17

 • 02
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  เซบุคิวเจียวมาเอะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  09
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  17
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  ฮันโน
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โฮยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 18

 • 04
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  ฮันโน
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โฮยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  โทโกโรซาวะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 19

 • 04
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  ฮันโน
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 20

 • 04
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  ฮันโน
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟด่วน
  東京メトロ副都心線急行
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  คิโยเสะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 21

 • 04
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โฮยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  คาวาโกเอะชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 22

 • 04
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชิกิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โคเตะซาชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 23

 • 07
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  通勤急行
  東京メトロ副都心線通勤急行
  ชินรินโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  ชะคุจีอโคเอ็น
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  โฮยะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 0

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  วะโกชิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  รถไฟท้องถิ่น
  โตเกียวเมโทร สายฟูกูโตชิง
  อิเคะบุคุโระ
  ชานชาลา: 4番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-31 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป