ชินจูกุ

JR สายโชนันชินจูกุ สำหรับ นิชิโออิ/โยโกฮาม่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 快速 普通 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 55
  特急
  成田エクスプレス1号
  สนามบินนาริตะ
 • 6

 • 34
  特急
  成田エクスプレス3号
  สนามบินนาริตะ
  40
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  51
  特急
  成田エクスプレス5号
  สนามบินนาริตะ
 • 7

 • 07
  特急
  成田エクスプレス7号
  สนามบินนาริตะ
  16
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
  27
  特急
  成田エクスプレス9号
  สนามบินนาริตะ
  36
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  47
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
  55
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โอดาวาระ
 • 8

 • 02
  特急
  成田エクスプレス11号
  สนามบินนาริตะ
  05
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
  12
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โคสุ
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  27
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  34
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
  41
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โอดาวาระ
  49
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 9

 • 03
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โคสุ
  20
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
  30
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โคสุ
  39
  特急
  成田エクスプレス15号
  สนามบินนาริตะ
  50
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 10

 • 00
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โอดาวาระ
  08
  特急
  成田エクスプレス17号
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  30
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  38
  特急
  成田エクスプレス19号
  สนามบินนาริตะ
  45
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 11

 • 00
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ
  08
  特急
  成田エクスプレス21号
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  30
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  38
  特急
  成田エクスプレス23号
  สนามบินนาริตะ
  45
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 12

 • 00
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ
  08
  特急
  成田エクスプレス25号
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  30
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  38
  特急
  成田エクスプレス27号
  สนามบินนาริตะ
  45
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 13

 • 00
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ
  08
  特急
  成田エクスプレス29号
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  30
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  38
  特急
  成田エクスプレス31号
  สนามบินนาริตะ
  44
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 14

 • 00
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ
  08
  特急
  成田エクスプレス33号
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  30
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โคสุ
  38
  特急
  成田エクスプレス35号
  สนามบินนาริตะ
  45
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 15

 • 00
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ
  08
  特急
  成田エクスプレス37号
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  30
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  38
  特急
  成田エクスプレス39号
  สนามบินนาริตะ
  45
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 16

 • 00
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ
  08
  特急
  成田エクスプレス41号
  สนามบินนาริตะ
  15
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  30
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  38
  特急
  成田エクスプレス43号
  สนามบินนาริตะ
  45
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 17

 • 00
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  โอดาวาระ
  09
  特急
  成田エクスプレス45号
  สนามบินนาริตะ
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  32
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  39
  特急
  成田エクスプレス47号
  สนามบินนาริตะ
  46
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 18

 • 00
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โอดาวาระ
  09
  特急
  成田エクスプレス49号
  สนามบินนาริตะ
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  25
  特急
  湘南21号
  โอดาวาระ
  32
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โอดาวาระ
  39
  特急
  成田エクスプレス51号
  สนามบินนาริตะ
  50
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
 • 19

 • 08
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โคสุ
  25
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
  30
  特急
  湘南23号
  โอดาวาระ
  39
  特急
  成田エクスプレス53号
  สนามบินนาริตะ
  45
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
 • 20

 • 00
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  08
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  ฮิระสึกะ
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
  33
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โคสุ
  45
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
 • 21

 • 08
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โอดาวาระ
  19
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
  45
  普通
  JR湘南新宿ライン
  สูชิ
 • 22

 • 00
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โอดาวาระ
  24
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โอฟูนะ
  42
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โอดาวาระ
  58
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  โคสุ