ชินจูกุ

JR สายโชนันชินจูกุ สำหรับ อิเคะบุคุโระ/โอมิยะ (ไซตามะ)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 58
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
 • 7

 • 22
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  39
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  59
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
 • 8

 • 08
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
  17
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  26
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  39
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  44
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
 • 9

 • 12
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  28
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  34
  特急
  スペーシア日光1号
  โทบุนิกโก
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  54
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
 • 10

 • 11
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  31
  特急
  きぬがわ3号
  คินุกาวะอนเซ็น
  36
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  46
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  51
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 11

 • 10
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  21
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  49
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 12

 • 10
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  20
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  50
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 13

 • 09
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  20
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  49
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 14

 • 09
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  20
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  50
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 15

 • 10
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  20
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  49
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 16

 • 09
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  20
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
  50
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 17

 • 09
  快速
  JR湘南新宿ライン快速
  อุสึโนะมิยะ
  23
  特別快速
  JR湘南新宿ライン特別快速
  ทาคาซากิ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  52
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 18

 • 11
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  23
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
  36
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  53
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
 • 19

 • 09
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
  13
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  24
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  40
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  มาเอะบาชิ
 • 20

 • 10
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
  23
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  39
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกะ
  55
  普通
  JR湘南新宿ライン
  มาเอะบาชิ
 • 21

 • 10
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  24
  普通
  JR湘南新宿ライン
  อุสึโนะมิยะ
  44
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ
  59
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
 • 22

 • 14
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  30
  普通
  JR湘南新宿ライン
  ทาคาซากิ
 • 23

 • 02
  普通
  JR湘南新宿ライン
  โคกาเนะอิ
  33
  普通
  JR湘南新宿ライン
  คาโกะฮาระ