ชินจูกุ

โอดะคิว สายโอดาวาระ สำหรับ โอดาวาระ/คาทาเสะเอะโนะชิมะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 急行 快速急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations