ชินจูกุ

เกย์โอเซ็น สำหรับ เคโอฮาจิโอจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  高尾山口〔高幡不動から各駅停車〕
  38
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  47
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 6

 • 01
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  08
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
  18
  รถไฟเร็ว
  京王線快速
  ทาคาโอะซันงูจิ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  45
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  58
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 7

 • 06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  17
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  25
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
  26
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  41
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  49
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  56
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 8

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  20
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  28
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 9

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  04
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  10
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  24
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  京王線快速
  ทาคาโอะซันงูจิ
  36
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  51
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 11

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 12

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 13

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 14

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 15

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  34
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  43
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  50
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  54
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  03
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  14
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  23
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  32
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะซันงูจิ
  52
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 17

 • 00
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  京王ライナー1号
  เคโอฮาจิโอจิ
  01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  02
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 18

 • 00
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  京王ライナー3号
  เคโอฮาจิโอจิ
  01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  02
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
 • 19

 • 00
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  京王ライナー5号
  เคโอฮาจิโอจิ
  01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  02
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 20

 • 00
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  京王ライナー7号
  เคโอฮาจิโอจิ
  01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  02
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  08
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
  13
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  28
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  48
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
  53
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
 • 21

 • 00
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  京王ライナー9号
  เคโอฮาจิโอจิ
  01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  02
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  08
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  22
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  33
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  42
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  ทาคาโอะซันงูจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 22

 • 00
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  京王ライナー11号
  เคโอฮาจิโอจิ
  01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  05
  รถไฟท้องถิ่น
  京王線各停
  เคโอฮาจิโอจิ
  12
  รถไฟด่วน
  京王線急行
  เคโอฮาจิโอจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  เคโอฮาจิโอจิ
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  高尾山口〔高幡不動から各駅停車〕
 • 23

 • 00
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  京王ライナー13号
  เคโอฮาจิโอจิ
  01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
 • 0

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  เกย์โอเซ็นรถไฟด่วนพิเศษ
  京王八王子〔高幡不動から各駅停車〕