ชินจูกุ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ โตเกียว/ชิบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 中央特快 青梅特快 特急 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations