ชินจูกุ

โยโยกิ
โอคุโบะ (โตเกียว)

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ฮาจิโอจิ/โอชุกิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ1号
  มัตสึโมโตะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊3号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ3号
  มัตสึโมโตะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 8

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ7号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊7号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 9

 • 14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 11番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ11号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊11号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 10

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ15号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊15号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  47
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 11

 • 22
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ19号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊93号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 12

 • 10
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ23号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 13

 • 07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ27号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  41
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 14

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ31号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  37
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 15

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ35号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 16

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ39号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 17

 • 08
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ43号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 18

 • 06
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  22
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ47号
  ริวโอ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 19

 • 07
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  19
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ51号
  ริวโอ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  47
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 20

 • 07
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 21

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ55号
  มัตสึโมโตะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 22

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ57号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 23

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ59号
  โคฟุ
  ชานชาลา: 10番ホーム
  28
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  ชานชาลา: 12番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป