ชินจูกุ

โยโยกิ
โอคุโบะ (โตเกียว)

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ฮาจิโอจิ/โอชุกิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟด่วนพิเศษ 通勤快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  7

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊3号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 8

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊7号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 9

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊11号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 10

 • 30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊15号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 10番ホーム
 • 11

 • 34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊93号
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 18

 • 22
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 19

 • 19
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  ชานชาลา: 12番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป