ชินจูกุ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ฮาจิโอจิ/โอชุกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 5

 • 16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  59
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 6

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  25
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  42
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  51
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
 • 7

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ1号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊3号
  คาวากุจิโกะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ3号
  มัตสึโมโตะ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 8

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ5号
  มินามิโอะทะริ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  06
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  18
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ7号
  โคฟุ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊7号
  คาวากุจิโกะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  38
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  42
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  58
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 9

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ9号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  06
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ11号
  โคฟุ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士回遊11号
  คาวากุจิโกะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  38
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  45
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ13号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  06
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  21
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ15号
  โคฟุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  37
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โอเมะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  45
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  49
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
 • 11

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ17号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  22
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ19号
  โคฟุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  49
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โอเมะ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 12

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ21号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  10
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
  18
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ23号
  โคฟุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  37
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  49
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โอเมะ
  51
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 13

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ25号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  18
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ27号
  โคฟุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  41
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  49
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โอเมะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
 • 14

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ29号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  13
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  19
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ31号
  โคฟุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  37
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  49
  青梅特快
  JR中央線青梅特快
  โอเมะ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
 • 15

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ33号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  05
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
  08
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  18
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ35号
  โคฟุ
  36
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  47
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ37号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
  16
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ39号
  โคฟุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  45
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  48
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ41号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  07
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ฮาจิโอจิ
  26
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ43号
  โคฟุ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  35
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอเมะ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  44
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  49
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 18

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ45号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  06
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はちおうじ1号
  ฮาจิโอจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  22
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ47号
  ริวโอ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  37
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おうめ1号
  โอเมะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  56
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
 • 19

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ49号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  07
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  19
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ51号
  ริวโอ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  37
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอเมะ
  41
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ53号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  13
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  18
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  21
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はちおうじ3号
  ฮาจิโอจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  38
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอเมะ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
 • 21

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  あずさ55号
  มัตสึโมโตะ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  05
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอเมะ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  11
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  成田エクスプレス50号
  ฮาจิโอจิ
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はちおうじ5号
  ฮาจิโอจิ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  37
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอเมะ
  41
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  49
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  57
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ57号
  โคฟุ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  05
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  成田エクスプレス52号
  ฮาจิโอจิ
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  20
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  おうめ3号
  โอเมะ
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  37
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  51
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  53
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  57
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
 • 23

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  かいじ59号
  โคฟุ
  02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  28
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  33
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  37
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
  42
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอเมะ
  47
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)
 • 0

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาจิกาวะ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โทโยดะ (โตเกียว)