ชินจูกุ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ฮาจิโอจิ/โอชุกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟเร็ว ชูโอ ด่วนพิเศษ 通勤快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 5

 • 16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  59
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 6

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  25
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  30
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  42
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 7

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  10
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  15
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  21
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 8

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  06
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  58
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 9

 • 06
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  26
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  45
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 10

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  21
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  45
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  12
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  22
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 12

 • 10
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  18
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  37
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  51
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 13

 • 07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  18
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  20
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  41
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 14

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  19
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  37
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  40
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 15

 • 08
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  18
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  25
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  36
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 16

 • 07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  16
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  23
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  36
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  45
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  54
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 17

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  11
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  17
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  26
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  39
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  44
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  52
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  โอชุกิ
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 18

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  06
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  22
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  34
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  37
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 19

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  16
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  19
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  คาวากุจิโกะ
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  44
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  55
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 20

 • 04
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  โอชุกิ
  13
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  21
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  24
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  35
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  43
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 21

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  11
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  19
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  27
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  41
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  46
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  49
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  57
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 22

 • 05
  通勤快速
  JR中央線通勤快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  14
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  20
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  32
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  37
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  47
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  51
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 23

 • 02
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  07
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  22
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  28
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  โอชุกิ
  47
  ชูโอ ด่วนพิเศษ
  JR สายศูนย์ชูโอ ด่วนพิเศษ
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
  50
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 0

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR中央線快速
  ทาคาโอะ (โตเกียว)