ชินจูกุ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ฮาจิโอจิ/โอชุกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特別快速 快速 青梅特快
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations