ชินจูกุ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ ฮาจิโอจิ/โอชุกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 特別快速 通勤快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations