ชินจูกุ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ โอซากิ/ชินกิบะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 通勤快速 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 43
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  58
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 7

 • 10
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  21
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  25
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  33
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  40
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  44
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  49
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  52
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  57
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
 • 8

 • 00
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  08
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  10
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  15
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  17
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  22
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  24
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  29
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  31
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  38
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  43
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  46
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  52
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 9

 • 00
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  11
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  15
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  17
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  33
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  45
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  53
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 10

 • 06
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  13
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  25
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  35
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  48
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  55
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 11

 • 06
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  19
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  26
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  41
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  48
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
 • 12

 • 02
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  06
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  26
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  50
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
 • 13

 • 02
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  05
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  26
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  47
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
 • 14

 • 02
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  06
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  48
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
 • 15

 • 02
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  06
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  26
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  48
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
 • 16

 • 02
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  06
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  27
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  48
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  52
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  56
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
 • 17

 • 06
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  12
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  16
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  27
  快速
  JR埼京線快速
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  43
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  50
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 18

 • 04
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  13
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  16
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  23
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  29
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  43
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  53
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 19

 • 03
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  11
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  16
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  22
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  33
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  42
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  50
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 20

 • 03
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  12
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  16
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  24
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  30
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  41
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  50
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 21

 • 03
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  12
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  16
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  23
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  27
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  41
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  52
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  56
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
 • 22

 • 03
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  12
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  16
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  21
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  ชินกิบะ
  32
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  36
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  46
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  51
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  55
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
 • 23

 • 12
  普通
  JR埼京線
  ชินกิบะ
  15
  普通
  JR相鉄直通線
  เอบินะ (โอดะคิว‧โซเท็ตสึ)
  31
  普通
  JR埼京線
  โอซากิ