ชินจูกุ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ โอมิยะ (ไซตามะ)/คาวาโกเอะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 通勤快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 55
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 6

 • 03
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  20
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  32
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  36
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  46
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  50
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  55
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
 • 7

 • 00
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  04
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  18
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  24
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  27
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  34
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  42
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  46
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  51
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  56
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 8

 • 02
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  05
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  10
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  13
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  20
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  22
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  28
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  32
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  35
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  41
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  51
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  53
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  59
  普通
  JR埼京線
  อิเคะบุคุโระ
 • 9

 • 01
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  04
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  10
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  13
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  19
  普通
  JR埼京線
  อิเคะบุคุโระ
  22
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  29
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  32
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  36
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  普通
  JR埼京線
  อิเคะบุคุโระ
  49
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  52
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  57
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
 • 10

 • 00
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  18
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  33
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  38
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  55
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  59
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 11

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  15
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 12

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 13

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  59
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 14

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  26
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 15

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  15
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  56
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  58
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 16

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  33
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  55
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  58
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
 • 17

 • 02
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  15
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  19
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  25
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  34
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  37
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  43
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  54
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  58
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
 • 18

 • 03
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  07
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  13
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  16
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  21
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  29
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  32
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  38
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  42
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  51
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  57
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
 • 19

 • 00
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  11
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  16
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  21
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  32
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  36
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  42
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  50
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  53
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  58
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
 • 20

 • 02
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  06
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  12
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  17
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  21
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  32
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  35
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  42
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  52
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  58
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
 • 21

 • 02
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  07
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  12
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  17
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  21
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  33
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  37
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  42
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  52
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  56
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
 • 22

 • 02
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  07
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  11
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  17
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  22
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  32
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  38
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  44
  通勤快速
  JR埼京線通勤快速
  คาวาโกเอะ
  50
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  55
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  58
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
 • 23

 • 07
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  15
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  22
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  29
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  47
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  52
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 0

 • 00
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)