ชินจูกุ

JR ไซเกวเส้น สำหรับ โอมิยะ (ไซตามะ)/คาวาโกเอะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 58
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 6

 • 10
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  16
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  25
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  32
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  38
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  45
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  51
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  55
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 7

 • 06
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  10
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  24
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  36
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  53
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  56
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 8

 • 02
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  12
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  16
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  21
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  32
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  43
  普通
  JR埼京線
  อิเคะบุคุโระ
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
 • 9

 • 00
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  05
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  16
  普通
  JR埼京線
  อิเคะบุคุโระ
  20
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  32
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  40
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  普通
  JR埼京線
  อิเคะบุคุโระ
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  52
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  58
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 10

 • 08
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  11
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  18
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  33
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  38
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  59
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 11

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  15
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  32
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 12

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  18
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 13

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  59
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 14

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 15

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  56
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  58
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 16

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 17

 • 06
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  15
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  19
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  40
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 18

 • 01
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  20
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  28
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  32
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  38
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  42
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  46
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  55
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
 • 19

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  32
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
 • 20

 • 00
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  05
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  18
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  44
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  48
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 21

 • 07
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  34
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  มูซาชิอุระวะ
  54
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  57
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
 • 22

 • 06
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  14
  快速
  JR埼京線快速
  คาวาโกเอะ
  17
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  27
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  34
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  39
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  49
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  55
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
 • 23

 • 07
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  15
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  20
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
  29
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  37
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  47
  普通
  JR埼京線
  คาวาโกเอะ
  52
  普通
  JR埼京線
  อาคาบาเนะ
 • 0

 • 00
  普通
  JR埼京線
  โอมิยะ (ไซตามะ)