ชินอิมามิยะ

สายหลักนันไค สำหรับ นันบะ (สายนันไค)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間急行 空港急行 急行 特急 準急 有料特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 05
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  53
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
 • 6

 • 08
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  15
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  24
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  41
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
 • 7

 • 01
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  03
  特急
  サザン(一部指定)2号
  นันบะ (สายนันไค)
  10
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  13
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  19
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  21
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  23
  特急
  サザン(一部指定)4号
  นันบะ (สายนันไค)
  29
  準急
  南海本線準急
  นันบะ (สายนันไค)
  31
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  33
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  有料特急
  ラピートβ22号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  45
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  47
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  49
  準急
  南海本線準急
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  57
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 8

 • 02
  特急
  サザン(一部指定)6号
  นันบะ (สายนันไค)
  04
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  06
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  12
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  16
  有料特急
  ラピートβ24号
  นันบะ (สายนันไค)
  19
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  21
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  23
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  29
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  31
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  34
  特急
  サザン(一部指定)8号
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  41
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  有料特急
  ラピートβ26号
  นันบะ (สายนันไค)
  47
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  49
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  特急
  サザン(一部指定)10号
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  59
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 9

 • 01
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  04
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  10
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  12
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  有料特急
  ラピートβ28号
  นันบะ (สายนันไค)
  18
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  24
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  31
  特急
  サザン(一部指定)12号
  นันบะ (สายนันไค)
  37
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  41
  有料特急
  ラピートβ30号
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  50
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  57
  特急
  サザン(一部指定)14号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 10

 • 01
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  07
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  11
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  13
  有料特急
  ラピートβ72号
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  28
  特急
  サザン(一部指定)16号
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  41
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  有料特急
  ラピートβ32号
  นันบะ (สายนันไค)
  51
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  58
  特急
  サザン(一部指定)18号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 11

 • 04
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  11
  有料特急
  ラピートβ74号
  นันบะ (สายนันไค)
  17
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  特急
  サザン(一部指定)20号
  นันบะ (สายนันไค)
  32
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  41
  有料特急
  ラピートβ34号
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  特急
  サザン(一部指定)22号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 12

 • 02
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  11
  有料特急
  ラピートβ76号
  นันบะ (สายนันไค)
  18
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  特急
  サザン(一部指定)24号
  นันบะ (สายนันไค)
  31
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  有料特急
  ラピートβ36号
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  特急
  サザン(一部指定)26号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 13

 • 02
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  16
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  特急
  サザン(一部指定)28号
  นันบะ (สายนันไค)
  32
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  42
  有料特急
  ラピートβ38号
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  特急
  サザン(一部指定)30号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 14

 • 02
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  16
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  特急
  サザン(一部指定)32号
  นันบะ (สายนันไค)
  32
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  42
  有料特急
  ラピートβ40号
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  57
  特急
  サザン(一部指定)34号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 15

 • 02
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  16
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  特急
  サザン(一部指定)36号
  นันบะ (สายนันไค)
  32
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  42
  有料特急
  ラピートβ42号
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  特急
  サザン(一部指定)38号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 16

 • 02
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  19
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  特急
  サザン(一部指定)40号
  นันบะ (สายนันไค)
  34
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  41
  有料特急
  ラピートβ44号
  นันบะ (สายนันไค)
  49
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  特急
  サザン(一部指定)42号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 17

 • 01
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  19
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  特急
  サザン(一部指定)44号
  นันบะ (สายนันไค)
  33
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  42
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  有料特急
  ラピートβ46号
  นันบะ (สายนันไค)
  50
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  特急
  サザン(一部指定)46号
  นันบะ (สายนันไค)
  59
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
 • 18

 • 02
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  11
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  19
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  24
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  特急
  サザン(一部指定)48号
  นันบะ (สายนันไค)
  29
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  40
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  有料特急
  ラピートβ48号
  นันบะ (สายนันไค)
  47
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  53
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  57
  特急
  サザン(一部指定)50号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 19

 • 00
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  04
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  11
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  有料特急
  ラピートβ50号
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  29
  特急
  サザン(一部指定)52号
  นันบะ (สายนันไค)
  32
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  37
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  有料特急
  ラピートβ52号
  นันบะ (สายนันไค)
  45
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  53
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  59
  特急
  サザン(一部指定)54号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 20

 • 04
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  06
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  12
  有料特急
  ラピートβ54号
  นันบะ (สายนันไค)
  16
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  23
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  29
  特急
  サザン(一部指定)56号
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  37
  有料特急
  ラピートα2号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  49
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  57
  特急
  サザン(一部指定)58号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 21

 • 02
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  07
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  10
  有料特急
  ラピートα4号
  นันบะ (สายนันไค)
  13
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  24
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  30
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  32
  特急
  サザン(一部指定)60号
  นันบะ (สายนันไค)
  40
  有料特急
  ラピートα6号
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  47
  急行
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  特急
  サザン(一部指定)62号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 22

 • 03
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  07
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  10
  有料特急
  ラピートα8号
  นันบะ (สายนันไค)
  15
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  21
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  30
  特急
  サザン(一部指定)64号
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  38
  有料特急
  ラピートα10号
  นันบะ (สายนันไค)
  41
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  46
  特急
  サザン(一部指定)66号
  นันบะ (สายนันไค)
  52
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 23

 • 01
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  06
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  10
  有料特急
  ラピートα12号
  นันบะ (สายนันไค)
  13
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  19
  特急
  サザン(一部指定)68号
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  29
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  32
  有料特急
  ラピートα14号
  นันบะ (สายนันไค)
  46
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
 • 0

 • 02
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  08
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  空港急行
  南海本線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  普通
  南海本線
  นันบะ (สายนันไค)