ชินอิมามิยะ

สายหลักนันไค สำหรับ วาคายามะชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 空港急行 急行 有料特急 特急 区間急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 58
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 5

 • 11
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  17
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  24
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  30
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  37
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  42
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  47
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 6

 • 02
  有料特急
  ラピートα1号
  สนามบินคันไซ
  04
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  17
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  22
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  29
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ21号
  สนามบินคันไซ
  35
  普通
  南海本線
  มิซากิโคเอ็น
  40
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  45
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  52
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
 • 7

 • 02
  有料特急
  ラピートα3号
  สนามบินคันไซ
  04
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  06
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  12
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  16
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  19
  特急
  サザン(一部指定)1号
  วาคายามะชิ
  22
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  24
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  29
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ23号
  สนามบินคันไซ
  34
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  41
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  46
  特急
  サザン(一部指定)3号
  วาคายามะชิ
  48
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  54
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  57
  普通
  南海本線
  มิซากิโคเอ็น
 • 8

 • 00
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  02
  有料特急
  ラピートα5号
  สนามบินคันไซ
  05
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  07
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  09
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  14
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  16
  特急
  サザン(一部指定)5号
  วาคายามะชิ
  20
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  22
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  25
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  30
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  32
  有料特急
  ラピートβ25号
  สนามบินคันไซ
  35
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  39
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  45
  特急
  サザン(一部指定)7号
  วาคายามะชิ
  47
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  50
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 9

 • 02
  有料特急
  ラピートα7号
  สนามบินคันไซ
  04
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  12
  特急
  サザン(一部指定)9号
  วาคายามะโก
  17
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  21
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
  30
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ27号
  สนามบินคันไซ
  36
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  41
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  47
  特急
  サザン(一部指定)11号
  วาคายามะชิ
  50
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  57
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
 • 10

 • 04
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  07
  有料特急
  ラピートβ29号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  16
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  22
  特急
  サザン(一部指定)13号
  วาคายามะชิ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  31
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  37
  有料特急
  ラピートβ31号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  46
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  52
  特急
  サザン(一部指定)15号
  วาคายามะชิ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 11

 • 01
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  07
  有料特急
  ラピートβ33号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  22
  特急
  サザン(一部指定)17号
  วาคายามะชิ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  37
  有料特急
  ラピートβ35号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  52
  特急
  サザン(一部指定)19号
  วาคายามะชิ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 12

 • 07
  有料特急
  ラピートβ37号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  22
  特急
  サザン(一部指定)21号
  วาคายามะชิ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  37
  有料特急
  ラピートβ39号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  52
  特急
  サザン(一部指定)23号
  วาคายามะชิ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 13

 • 07
  有料特急
  ラピートβ41号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  22
  特急
  サザン(一部指定)25号
  วาคายามะชิ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  37
  有料特急
  ラピートβ43号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  52
  特急
  サザン(一部指定)27号
  วาคายามะชิ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 14

 • 07
  有料特急
  ラピートβ45号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  22
  特急
  サザン(一部指定)29号
  วาคายามะชิ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  37
  有料特急
  ラピートβ47号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  52
  特急
  サザン(一部指定)31号
  วาคายามะชิ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  59
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 15

 • 07
  有料特急
  ラピートβ49号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  15
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  22
  特急
  サザン(一部指定)33号
  วาคายามะชิ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  29
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  37
  有料特急
  ラピートβ51号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  45
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  52
  特急
  サザン(一部指定)35号
  วาคายามะชิ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 16

 • 02
  有料特急
  ラピートβ53号
  สนามบินคันไซ
  04
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  07
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  14
  特急
  サザン(一部指定)37号
  วาคายามะชิ
  17
  普通
  南海本線
  มิซากิโคเอ็น
  24
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ55号
  สนามบินคันไซ
  35
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  39
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  47
  特急
  サザン(一部指定)39号
  วาคายามะชิ
  52
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
  54
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 17

 • 02
  有料特急
  ラピートβ57号
  สนามบินคันไซ
  04
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  08
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  12
  特急
  サザン(一部指定)41号
  วาคายามะชิ
  15
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  18
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  22
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
  27
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  32
  有料特急
  ラピートβ59号
  สนามบินคันไซ
  34
  普通
  南海本線
  ทารุอิ
  36
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  42
  特急
  サザン(一部指定)43号
  วาคายามะโก
  44
  普通
  南海本線
  มิซากิโคเอ็น
  48
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  50
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
  53
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  59
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
 • 18

 • 02
  有料特急
  ラピートβ61号
  สนามบินคันไซ
  04
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  09
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  12
  特急
  サザン(一部指定)45号
  วาคายามะชิ
  14
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  18
  普通
  南海本線
  ทารุอิ
  21
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  26
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  29
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  32
  有料特急
  ラピートβ63号
  สนามบินคันไซ
  34
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  39
  普通
  南海本線
  มิซากิโคเอ็น
  42
  特急
  サザン(一部指定)47号
  วาคายามะชิ
  44
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  47
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  54
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  58
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 19

 • 02
  有料特急
  ラピートβ65号
  สนามบินคันไซ
  05
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  10
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  12
  特急
  サザン(一部指定)49号
  วาคายามะชิ
  14
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  18
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  22
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  29
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ67号
  สนามบินคันไซ
  34
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  38
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  42
  特急
  サザン(一部指定)51号
  วาคายามะชิ
  44
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  46
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  54
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  56
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 20

 • 02
  有料特急
  ラピートβ69号
  สนามบินคันไซ
  05
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  07
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  12
  特急
  サザン(一部指定)53号
  วาคายามะโก
  15
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  17
  普通
  南海本線
  มิซากิโคเอ็น
  24
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  26
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  32
  有料特急
  ラピートβ71号
  สนามบินคันไซ
  35
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  38
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  42
  特急
  サザン(一部指定)55号
  วาคายามะชิ
  45
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  49
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  52
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  56
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 21

 • 02
  有料特急
  ラピートβ73号
  สนามบินคันไซ
  05
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  08
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
  12
  特急
  サザン(一部指定)57号
  วาคายามะชิ
  15
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  18
  普通
  南海本線
  มิซากิโคเอ็น
  24
  急行
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  29
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  32
  有料特急
  ラピートβ75号
  สนามบินคันไซ
  36
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  41
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  47
  特急
  サザン(一部指定)59号
  วาคายามะชิ
  50
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  55
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
 • 22

 • 02
  有料特急
  ラピートβ77号
  สนามบินคันไซ
  04
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  06
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  12
  特急
  サザン(一部指定)61号
  วาคายามะชิ
  18
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  36
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  42
  特急
  サザン(一部指定)63号
  วาคายามะชิ
  44
  普通
  南海本線
  วาคายามะชิ
  51
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  55
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
 • 23

 • 02
  特急
  サザン(一部指定)65号
  วาคายามะชิ
  05
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  09
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  16
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  26
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  29
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  37
  特急
  サザン(一部指定)67号
  วาคายามะชิ
  45
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  52
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
 • 0

 • 02
  普通
  南海本線
  ฮากุระซากิ
  10
  急行
  南海本線急行
  อิซูมิซาโนะ