ชินอิมามิยะ

สายหลักนันไค สำหรับ วาคายามะชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 空港急行 有料特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 17
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  45
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 6

 • 02
  有料特急
  ラピートβ21号
  สนามบินคันไซ
  12
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  19
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ23号
  สนามบินคันไซ
  42
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 7

 • 02
  有料特急
  ラピートβ25号
  สนามบินคันไซ
  16
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ27号
  สนามบินคันไซ
  42
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  57
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 8

 • 02
  有料特急
  ラピートβ29号
  สนามบินคันไซ
  12
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  20
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ71号
  สนามบินคันไซ
  41
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  50
  普通
  南海本線
  สนามบินคันไซ
 • 9

 • 02
  有料特急
  ラピートβ31号
  สนามบินคันไซ
  16
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ73号
  สนามบินคันไซ
  42
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  57
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 10

 • 02
  有料特急
  ラピートβ33号
  สนามบินคันไซ
  12
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  27
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  32
  有料特急
  ラピートβ75号
  สนามบินคันไซ
  42
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  57
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 11

 • 07
  有料特急
  ラピートβ35号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 12

 • 07
  有料特急
  ラピートβ37号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 13

 • 07
  有料特急
  ラピートβ39号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 14

 • 07
  有料特急
  ラピートβ41号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 15

 • 07
  有料特急
  ラピートβ43号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 16

 • 07
  有料特急
  ラピートβ45号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 17

 • 07
  有料特急
  ラピートβ47号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  37
  有料特急
  ラピートβ49号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 18

 • 07
  有料特急
  ラピートβ51号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  27
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  37
  有料特急
  ラピートβ53号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 19

 • 07
  有料特急
  ラピートβ55号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  37
  有料特急
  ラピートβ57号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 20

 • 07
  有料特急
  ラピートβ59号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  37
  有料特急
  ラピートβ61号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  55
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 21

 • 07
  有料特急
  ラピートβ63号
  สนามบินคันไซ
  10
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  25
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  37
  有料特急
  ラピートβ65号
  สนามบินคันไซ
  40
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
 • 22

 • 02
  有料特急
  ラピートβ67号
  สนามบินคันไซ
  04
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  22
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ
  57
  空港急行
  南海本線空港急行
  สนามบินคันไซ