ชินอิมามิยะ

เท็นงะชะยะ
นันบะ(นันไคเซ็น)

สายหลักนันไค สำหรับ นันบะ (สายนันไค)

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 6

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 7

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)2号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)4号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  準急
  南海本線準急
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ22号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  準急
  南海本線準急
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 8

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)6号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  06
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ24号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)8号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ26号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)10号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 9

 • 02
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ28号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  18
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)12号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ30号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)14号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 10

 • 01
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ32号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)16号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ34号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)18号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 11

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ36号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)20号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ38号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)22号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 12

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ40号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)24号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ42号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)26号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 13

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ44号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)28号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ46号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)30号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 14

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ48号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)32号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ50号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)34号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 15

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ52号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)36号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ54号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)38号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 16

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ56号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)40号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ58号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)42号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 17

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ60号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)44号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ62号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)46号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 18

 • 02
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ64号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)48号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  44
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ66号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)50号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 19

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  04
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  14
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ68号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)52号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ70号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  区間急行
  南海本線区間急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)54号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 20

 • 04
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  12
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ72号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  16
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)56号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  35
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα2号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  49
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)58号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 21

 • 02
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα4号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  20
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  24
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)60号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  40
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα6号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  47
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)62号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 22

 • 03
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα8号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  30
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)64号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  38
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα10号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)66号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 23

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  06
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα12号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)68号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  29
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα14号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 0

 • 01
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  36
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 4番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-09-22 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป