ชินอิมามิยะ

สายหลักนันไค สำหรับ วาคายามะชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 5

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  17
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  30
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  42
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  47
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 6

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα1号
  สนามบินคันไซ
  04
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  17
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  29
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ21号
  สนามบินคันไซ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  40
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  52
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
 • 7

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα3号
  สนามบินคันไซ
  04
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  12
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)1号
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  29
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ23号
  สนามบินคันไซ
  34
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  41
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)3号
  วาคายามะชิ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  57
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
 • 8

 • 00
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα5号
  สนามบินคันไซ
  05
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  09
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)5号
  วาคายามะชิ
  20
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  25
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ25号
  สนามบินคันไซ
  35
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)7号
  วาคายามะชิ
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  50
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 9

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα7号
  สนามบินคันไซ
  04
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)9号
  วาคายามะโก
  17
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  30
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ27号
  สนามบินคันไซ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  41
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)11号
  วาคายามะชิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  57
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
 • 10

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ29号
  สนามบินคันไซ
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)13号
  วาคายามะชิ
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ31号
  สนามบินคันไซ
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)15号
  วาคายามะชิ
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
 • 11

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ33号
  สนามบินคันไซ
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)17号
  วาคายามะชิ
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ35号
  สนามบินคันไซ
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)19号
  วาคายามะชิ
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 12

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ37号
  สนามบินคันไซ
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)21号
  วาคายามะชิ
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ39号
  สนามบินคันไซ
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)23号
  วาคายามะชิ
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 13

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ41号
  สนามบินคันไซ
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)25号
  วาคายามะชิ
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ43号
  สนามบินคันไซ
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)27号
  วาคายามะชิ
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 14

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ45号
  สนามบินคันไซ
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)29号
  วาคายามะชิ
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ47号
  สนามบินคันไซ
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)31号
  วาคายามะชิ
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 15

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ49号
  สนามบินคันไซ
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)33号
  วาคายามะชิ
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ51号
  สนามบินคันไซ
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)35号
  วาคายามะชิ
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
 • 16

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ53号
  สนามบินคันไซ
  04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  07
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)37号
  วาคายามะชิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  24
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ55号
  สนามบินคันไซ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)39号
  วาคายามะชิ
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
 • 17

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ57号
  สนามบินคันไซ
  04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)41号
  วาคายามะชิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  18
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  27
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ59号
  สนามบินคันไซ
  34
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ทารุอิ
  36
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)43号
  วาคายามะโก
  44
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  48
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  53
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
 • 18

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ61号
  สนามบินคันไซ
  04
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)45号
  วาคายามะชิ
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ทารุอิ
  21
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  26
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ63号
  สนามบินคันไซ
  34
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)47号
  วาคายามะชิ
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  54
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 19

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ65号
  สนามบินคันไซ
  05
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)49号
  วาคายามะชิ
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  22
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ67号
  สนามบินคันไซ
  34
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)51号
  วาคายามะชิ
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  54
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 20

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ69号
  สนามบินคันไซ
  05
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)53号
  วาคายามะโก
  15
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  17
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  24
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ71号
  สนามบินคันไซ
  35
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)55号
  วาคายามะชิ
  45
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  52
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 21

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ73号
  สนามบินคันไซ
  05
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)57号
  วาคายามะชิ
  15
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  24
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ75号
  สนามบินคันไซ
  36
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)59号
  วาคายามะชิ
  50
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
 • 22

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ77号
  สนามบินคันไซ
  04
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)61号
  วาคายามะชิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  36
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)63号
  วาคายามะชิ
  44
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  51
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
 • 23

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)65号
  วาคายามะชิ
  05
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  16
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  29
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)67号
  วาคายามะชิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  52
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
 • 0

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  10
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  อิซูมิซาโนะ