ชินอิมามิยะ

นันบะ(นันไคเซ็น)
เท็นงะชะยะ

สายหลักนันไค สำหรับ วาคายามะชิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  4

 • 58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 5

 • 11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 6

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα1号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ21号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 7

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα3号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)1号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ23号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)3号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 8

 • 00
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα5号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)5号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  20
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ25号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)7号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 9

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα7号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)9号
  วาคายามะโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ27号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)11号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  57
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 10

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ29号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)13号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ31号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)15号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 11

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ33号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)17号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ35号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)19号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 12

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ37号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)21号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ39号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)23号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 13

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ41号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)25号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ43号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)27号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 14

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ45号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)29号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ47号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)31号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 15

 • 07
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ49号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)33号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ51号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  40
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)35号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 16

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ53号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)37号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  ชานชาลา: 3番ホーム
  24
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ55号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)39号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 17

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ57号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  08
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)41号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  27
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ59号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ทารุอิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  36
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)43号
  วาคายามะโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  53
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 18

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ61号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)45号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ทารุอิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  21
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  26
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ63号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)47号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  54
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 19

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ65号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)49号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  22
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ67号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  34
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)51号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  54
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 20

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ69号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)53号
  วาคายามะโก
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  ชานชาลา: 3番ホーム
  24
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ71号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  38
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)55号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 21

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ73号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)57号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  มิซากิโคเอ็น
  ชานชาลา: 3番ホーム
  24
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ75号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  36
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)59号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 22

 • 02
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ77号
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  04
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)61号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  36
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)63号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  51
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 23

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)65号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  05
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สายหลักนันไคแอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  สนามบินคันไซ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  16
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  区間急行
  南海本線区間急行
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  サザン(一部指定)67号
  วาคายามะชิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  区間急行
  南海本線区間急行
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 0

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักนันไค
  ฮากุระซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  10
  รถไฟด่วน
  南海本線急行
  อิซูมิซาโนะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2022-07-07 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป