ชินอิมามิยะ

JR โอซากาคันเจียวเส้น สำหรับ เท็นโนจิ/สึรุฮาชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 6

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  26
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  26
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  ยิวสะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
 • 7

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  21
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  21
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  47
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
 • 8

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  22
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  22
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  39
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  53
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 9

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  09
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  23
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  23
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  ซากุระจิมะ
  37
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 10

 • 05
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  05
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  20
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  20
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 11

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  07
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  22
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 12

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  07
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  22
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 13

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  07
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  22
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 14

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  07
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  22
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 15

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  07
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  22
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  22
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  37
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  52
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  52
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 16

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  07
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  07
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  24
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  39
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  54
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 17

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  09
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  24
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  39
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  54
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 18

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  09
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  24
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  39
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  54
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 19

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  09
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  24
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  39
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  54
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 20

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  24
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  54
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  54
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
 • 21

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  09
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  40
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  53
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  53
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  โกะโบ
 • 22

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  24
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  39
  รถไฟเร็ว
  紀州路快速
  วาคายามะ
  39
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  สนามบินคันไซ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  57
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
 • 23

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  17
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  37
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  ฮิเนโนะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  โอซากะ
  53
  รถไฟเร็ว
  JR大阪環状線快速
  โอโตริ
 • 0

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR โอซากาคันเจียวเส้น
  เท็นโนจิ