นิอมิ

JR ฮาคุบิเส้น สำหรับ บิจูทาคาฮาชิ/โอคายาม่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 寝台特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations