ชินบาชิ

JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特別快速 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 49
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 6

 • 16
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  37
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  40
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 7

 • 02
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  14
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  24
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  27
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  30
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  38
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  42
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  46
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  51
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  56
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 8

 • 01
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  09
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  13
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  17
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  20
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  28
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  33
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  36
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  40
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  43
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  46
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  52
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  58
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
 • 9

 • 02
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  07
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  17
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR上野東京ライン
  อุเอโนะ (ผ่าน โตเกียว)
  26
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  38
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  47
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  57
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 10

 • 05
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  14
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  41
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  45
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 11

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  40
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  44
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 12

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  40
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  44
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 13

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  41
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  45
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 14

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  14
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  40
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  44
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 15

 • 00
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  14
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  40
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  44
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 16

 • 00
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  สึชิอุระ
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  15
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  36
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  40
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ทาคาฮางิ
  44
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 17

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  05
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  08
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  14
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  23
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  25
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  32
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  38
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  41
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  44
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  มิโตะ
  57
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
 • 18

 • 02
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  10
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  13
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  17
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  27
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  39
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  42
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  54
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  58
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
 • 19

 • 04
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  11
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  14
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  23
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  27
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะ (ผ่าน โตเกียว)
  30
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  38
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  42
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  54
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  59
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 20

 • 02
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  12
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  16
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  26
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  29
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  34
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  37
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  45
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  55
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  59
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
 • 21

 • 05
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  07
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  14
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  26
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  33
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  35
  普通
  JR上野東京ライン
  แหลมทากาซากิ (ผ่าน โตเกียว)
  41
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  44
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  56
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
 • 22

 • 00
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  โทริเดะ
  04
  普通
  JR上野東京ライン
  มาเอะบาชิ (ผ่าน โตเกียว)
  11
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  16
  普通
  JR上野東京ライン
  โคกะเน (ผ่าน โตเกียว)
  26
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  29
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  นาริตะ
  36
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  39
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  คัตสึตะ
  44
  普通
  JR上野東京ライン
  คาโกฮาระ (ผ่าน โตเกียว)
  58
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว
 • 23

 • 01
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  สึชิอุระ
  04
  普通
  JR上野東京ライン
  อุสึโนะมิยะ (ผ่าน โตเกียว)
  14
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว
  33
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โตเกียว