ชินบาชิ

JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) สำหรับ โอดาวาระ/อะตามิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特別快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
 • 6

 • 08
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  26
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  34
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  38
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  48
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  56
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
 • 7

 • 04
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  12
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  31
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  34
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  38
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  45
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  53
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  56
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
 • 8

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  04
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  09
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  12
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  18
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอฟูนะ
  20
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  23
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  26
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  31
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  34
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  36
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  39
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  42
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  48
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  52
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  55
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 9

 • 00
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  13
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  25
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  35
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  38
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  50
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  57
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
 • 10

 • 00
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  07
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  09
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  14
  普通
  JR上野東京ライン
  ชินากาว่า
  21
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  54
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 11

 • 00
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  08
  特別快速
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 12

 • 00
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  09
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 13

 • 00
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  21
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  35
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 14

 • 00
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  33
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  59
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 15

 • 10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  21
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  33
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 16

 • 00
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  09
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  12
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  21
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  30
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  33
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  51
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  54
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 17

 • 00
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  08
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  10
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  29
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  39
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  52
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  58
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
 • 18

 • 06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  08
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  11
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  14
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  20
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  29
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  38
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  55
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  58
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
 • 19

 • 06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  08
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  13
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  21
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  28
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  39
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  43
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  51
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  54
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  58
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
 • 20

 • 00
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  08
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  16
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  26
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  30
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  39
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  45
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  53
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  56
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
 • 21

 • 06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อิโต
  16
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  21
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  27
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  35
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  38
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  42
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  46
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  56
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
  59
  快速
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
 • 22

 • 06
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  15
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  20
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  นูมาซุ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  40
  普通
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  45
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  55
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  อะตามิ
 • 23

 • 05
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ
  15
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  25
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  36
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  42
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โอดาวาระ
  50
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  โคสุ
  57
  普通
  JR東海道本線(東京-熱海)
  ฮิระสึกะ