ชินบาชิ

JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ) สำหรับ โอดาวาระ/อะตามิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
 • 6

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
 • 7

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ชินากาว่า
  53
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
 • 8

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  09
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอฟูนะ
  20
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  31
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  34
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  36
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ชินากาว่า
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 9

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ชินากาว่า
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ชินากาว่า
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ชินากาว่า
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
 • 10

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  09
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายอุเอโนะโตเกียว
  ชินากาว่า
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 11

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  08
  พิเศษอย่างรวดเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン特別快速
  ชินากาว่า
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 12

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 13

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 14

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  59
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
 • 15

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อิโต
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 16

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  12
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อิโต
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
  33
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  54
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  08
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  10
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อิโต
  39
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
 • 18

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  11
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  14
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อิโต
  55
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
 • 19

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  13
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  21
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  51
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  54
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  58
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
 • 20

 • 00
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
  08
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  26
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  30
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  39
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
 • 21

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อิโต
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  21
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
  35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  38
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  42
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
  59
  รถไฟเร็ว
  JR常磐線・上野東京ライン快速
  ชินากาว่า
 • 22

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  นูมาซุ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR常磐線・上野東京ライン
  ชินากาว่า
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  อะตามิ
 • 23

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  25
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โอดาวาระ
  50
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  โคสุ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโตไคโด(โตเกียว-อะตามิ)
  ฮิระสึกะ