ชินบาชิ

JR โยโกซูกะเส้น สำหรับ สูชิ/คุริฮามะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations