ชินโยโกฮาม่า

รถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮามะเส้นสีฟ้า สำหรับ อาซามีโนะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 37
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  48
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 6

 • 10
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  26
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  32
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  37
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  46
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  51
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  55
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 7

 • 00
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  09
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  14
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  23
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  28
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  33
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  37
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  42
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  51
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  56
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 8

 • 01
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  10
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  15
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  24
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  33
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  38
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  43
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  52
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 9

 • 01
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  06
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  15
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  20
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  25
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  34
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  40
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 10

 • 01
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  10
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  39
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  51
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  58
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 11

 • 08
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  16
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  20
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  37
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  46
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  50
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 12

 • 07
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  16
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  20
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  37
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  46
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  50
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 13

 • 07
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  16
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  20
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  37
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  46
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  50
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 14

 • 07
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  16
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  20
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  37
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  46
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  50
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 15

 • 07
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  16
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  20
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  35
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  42
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  48
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  52
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 16

 • 06
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  13
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  18
  普通
  横浜市営ブルーライン
  นิปปะ
  22
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  36
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  43
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  48
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  53
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 17

 • 05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  17
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  23
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  35
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 18

 • 05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  17
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  23
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  35
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 19

 • 05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  17
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  23
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  35
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 20

 • 05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  17
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  23
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  35
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 21

 • 07
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  16
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  23
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  31
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  39
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  46
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 22

 • 07
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  15
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  24
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  31
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  38
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  48
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 23

 • 07
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  18
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  30
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  52
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
 • 0

 • 03
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  16
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  28
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ
  43
  普通
  横浜市営ブルーライン
  อาซามีโนะ