ชินโยโกฮาม่า

รถไฟใต้ดินเทศบาลโยโกฮามะเส้นสีฟ้า สำหรับ เจียวนันได

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 09
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  17
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  30
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  40
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  52
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 6

 • 05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  15
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  25
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  33
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  39
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  47
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 7

 • 00
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  06
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  13
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  26
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  33
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  39
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  46
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 8

 • 06
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  13
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  20
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  26
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  33
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  39
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  46
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  53
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 9

 • 00
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  06
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  19
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  21
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  28
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  35
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  49
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  51
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 10

 • 06
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  20
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  22
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  31
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  38
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  47
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  49
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  58
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 11

 • 08
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  17
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  28
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  38
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  47
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  49
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  58
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 12

 • 08
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  17
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  29
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  38
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  47
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  49
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  58
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 13

 • 08
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  17
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  28
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  38
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  47
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  49
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  58
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 14

 • 08
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  17
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  28
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  38
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  47
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  49
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  58
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 15

 • 08
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  17
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  19
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  28
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  38
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  47
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  49
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  56
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 16

 • 03
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  10
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  18
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  20
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  34
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  49
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  51
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 17

 • 04
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  19
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  21
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  34
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  49
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  51
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 18

 • 04
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  19
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  21
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  34
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  49
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  51
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 19

 • 04
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  19
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  21
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  34
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  41
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  49
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  51
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 20

 • 04
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  11
  普通
  横浜市営ブルーライン
  โอโดริบะ
  19
  快速
  横浜市営ブルーライン快速
  เจียวนันได
  21
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  35
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  43
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  50
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  57
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 21

 • 05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  12
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  20
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  35
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  45
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  54
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 22

 • 05
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  17
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  27
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  39
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  51
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
 • 23

 • 03
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  14
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  28
  普通
  横浜市営ブルーライン
  เจียวนันได
  43
  普通
  横浜市営ブルーライン
  คามินากะยะ
  59
  普通
  横浜市営ブルーライン
  คามินากะยะ