ชินโยโกฮาม่า

JR โยโกฮาม่าเซ็น สำหรับ ฮิกาชิคานากาว่า/ซากุระกิโจ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 09
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  41
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 6

 • 01
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  12
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  22
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  31
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  41
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  53
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 7

 • 06
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  15
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  25
  普通
  JR横浜線
  อิโซโกะ
  34
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  44
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  50
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  55
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  59
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 8

 • 02
  普通
  JR横浜線
  อิโซโกะ
  07
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  15
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  26
  普通
  JR横浜線
  โอฟูนะ
  32
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  37
  普通
  JR横浜線
  โอฟูนะ
  47
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  54
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 9

 • 01
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  08
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  17
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  24
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  30
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  35
  快速
  JR横浜線快速
  โอฟูนะ
  42
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  49
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  55
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 10

 • 03
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  09
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  29
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  33
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  39
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  49
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  54
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  59
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
 • 11

 • 09
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  29
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  33
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  39
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  49
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  53
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  59
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
 • 12

 • 09
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  29
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  33
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  39
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  49
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  53
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  59
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
 • 13

 • 09
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  29
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  33
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  39
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  49
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  53
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  59
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
 • 14

 • 09
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  29
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  33
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  39
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  49
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  53
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  59
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
 • 15

 • 09
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  29
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  34
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  39
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  49
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  53
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  59
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
 • 16

 • 09
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  29
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  33
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  39
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  49
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  53
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  59
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
 • 17

 • 09
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  29
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  34
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  39
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  49
  快速
  JR横浜線快速
  ซากุระกิโจ
  54
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 18

 • 00
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  09
  快速
  JR横浜線快速
  อิโซโกะ
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  21
  普通
  JR横浜線
  ซากุระกิโจ
  27
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  35
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  47
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  54
  普通
  JR横浜線
  อิโซโกะ
 • 19

 • 01
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  09
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  30
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  40
  普通
  JR横浜線
  อิโซโกะ
  48
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  55
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 20

 • 04
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  12
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  23
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  37
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  44
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  51
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 21

 • 03
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  11
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  30
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  41
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  52
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 22

 • 01
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  13
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  24
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  35
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  44
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  55
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 23

 • 04
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  19
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  34
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  50
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
 • 0

 • 02
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  14
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า
  24
  普通
  JR横浜線
  ฮิกาชิคานากาว่า