ชินโยโกฮาม่า

ชินากาว่า
โอดาวาระ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/ชินโอซากะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ฮิการิ โนโซมิ โคดาม่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  ฮิการิ
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  11
  โนโซมิ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  33
  โนโซมิ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  ฮิการิ
  ひかり631号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โคดาม่า
  こだま701号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  โนโซมิ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 7

 • 09
  โนโซมิ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま703号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ203号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり501号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ109号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま705号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり633号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ207号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 8

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま707号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり503号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ305号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ115号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま709号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり635号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ211号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 9

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま711号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ213号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり505号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ215号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ217号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま713号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり637号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ219号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 10

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま715号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ221号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり507号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ223号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま717号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり639号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ333号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 11

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま719号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ225号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり509号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま721号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり641号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ349号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 12

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま723号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ227号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり511号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま725号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり643号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ365号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 13

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま727号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ153号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり513号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ377号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま729号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり645号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ381号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 14

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま731号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ161号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり515号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ389号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ393号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま733号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり647号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ397号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 15

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま735号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ169号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり517号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ405号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ407号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ171号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ411号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま737号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり649号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ235号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 16

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  โนโซมิ
  のぞみ417号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま739号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ177号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり519号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ419号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ421号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ179号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ425号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま741号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり651号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ239号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 17

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ429号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま743号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ185号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり521号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ433号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ435号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ187号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ437号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま745号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり653号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま801号
  มิชิมะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ245号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 18

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  โนโซมิ
  のぞみ443号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま747号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ193号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり655号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ445号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ447号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ249号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ449号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま749号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  ฮิการิ
  ひかり657号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  55
  โคดาม่า
  こだま803号
  มิชิมะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ251号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 19

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ453号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま751号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ253号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり659号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ457号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ459号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ85号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ461号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま753号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  ฮิการิ
  ひかり661号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  51
  โนโซมิ
  のぞみ463号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 20

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ255号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  13
  โนโซมิ
  のぞみ469号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  15
  โคดาม่า
  こだま755号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ471号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  29
  โนโซมิ
  のぞみ257号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  31
  ฮิการิ
  ひかり663号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  37
  โนโซมิ
  のぞみ473号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ91号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  43
  โนโซมิ
  のぞみ475号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  45
  โคดาม่า
  こだま757号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ477号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  58
  โนโซมิ
  のぞみ93号
  โอคายาม่า
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 21

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ481号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  09
  โคดาม่า
  こだま807号
  มิชิมะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  12
  โนโซมิ
  のぞみ95号
  ฮิเมจิ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  22
  โนโซมิ
  のぞみ259号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  24
  ฮิการิ
  ひかり665号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 4番ホーム
  28
  โนโซมิ
  のぞみ485号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  31
  โนโซมิ
  のぞみ261号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  34
  โคดาม่า
  こだま809号
  ชิซุโอกะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  39
  โนโซมิ
  のぞみ487号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  42
  โนโซมิ
  のぞみ263号
  ชินโอซากะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  52
  ฮิการิ
  ひかり667号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 4番ホーム
 • 22

 • 03
  โคดาม่า
  こだま811号
  ฮามะมัตสึ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  18
  โนโซมิ
  のぞみ499号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 4番ホーム
  21
  ฮิการิ
  ひかり669号
  นาโกย่า
  ชานชาลา: 3番ホーム
  30
  โคดาม่า
  こだま813号
  ชิซุโอกะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 23

 • 07
  โคดาม่า
  こだま815号
  มิชิมะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-19 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป