อุเอโนะ

JR เจียวบันเส้น สำหรับ มัตสึโดะ/มิโตะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特別快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations