โอซาก้าอุเอะฮอมมาจ

คินเท็ตสึสายนาระ สำหรับ คินเท็ตสึนาระ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速急行 準急 区間準急 普通 急行 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations