คามิโอโอะกะ

สายหลักเคกีว สำหรับ โยโกฮาม่า/ชินากาว่า

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด AP急行 快特 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations