โอดาวาระ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด こだま ひかり
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 33
  こだま
  こだま800号
  โตเกียว
  47
  こだま
  こだま802号
  โตเกียว
 • 7

 • 02
  こだま
  こだま804号
  โตเกียว
  13
  こだま
  こだま806号
  โตเกียว
  24
  こだま
  こだま808号
  โตเกียว
  34
  こだま
  こだま810号
  โตเกียว
  44
  こだま
  こだま812号
  โตเกียว
  56
  こだま
  こだま814号
  โตเกียว
 • 8

 • 03
  こだま
  こだま816号
  โตเกียว
  20
  こだま
  こだま818号
  โตเกียว
  29
  こだま
  こだま820号
  โตเกียว
  56
  こだま
  こだま700号
  โตเกียว
 • 9

 • 14
  こだま
  こだま822号
  โตเกียว
  44
  こだま
  こだま702号
  โตเกียว
 • 10

 • 14
  こだま
  こだま704号
  โตเกียว
  39
  ひかり
  ひかり642号
  โตเกียว
  45
  こだま
  こだま706号
  โตเกียว
 • 11

 • 14
  こだま
  こだま708号
  โตเกียว
  44
  こだま
  こだま710号
  โตเกียว
 • 12

 • 14
  こだま
  こだま712号
  โตเกียว
  39
  ひかり
  ひかり646号
  โตเกียว
  45
  こだま
  こだま714号
  โตเกียว
 • 13

 • 14
  こだま
  こだま716号
  โตเกียว
  44
  こだま
  こだま718号
  โตเกียว
 • 14

 • 14
  こだま
  こだま720号
  โตเกียว
  39
  ひかり
  ひかり650号
  โตเกียว
  45
  こだま
  こだま722号
  โตเกียว
 • 15

 • 14
  こだま
  こだま724号
  โตเกียว
  44
  こだま
  こだま726号
  โตเกียว
 • 16

 • 14
  こだま
  こだま728号
  โตเกียว
  39
  ひかり
  ひかり654号
  โตเกียว
  45
  こだま
  こだま730号
  โตเกียว
 • 17

 • 14
  こだま
  こだま732号
  โตเกียว
  44
  こだま
  こだま734号
  โตเกียว
 • 18

 • 14
  こだま
  こだま736号
  โตเกียว
  39
  ひかり
  ひかり658号
  โตเกียว
  45
  こだま
  こだま738号
  โตเกียว
 • 19

 • 14
  こだま
  こだま740号
  โตเกียว
  44
  こだま
  こだま742号
  โตเกียว
 • 20

 • 14
  こだま
  こだま744号
  โตเกียว
  39
  ひかり
  ひかり662号
  โตเกียว
  45
  こだま
  こだま746号
  โตเกียว
 • 21

 • 14
  こだま
  こだま748号
  โตเกียว
  38
  こだま
  こだま750号
  โตเกียว
 • 22

 • 14
  こだま
  こだま752号
  โตเกียว
  50
  こだま
  こだま754号
  โตเกียว
  56
  ひかり
  ひかり668号
  โตเกียว