โอดาวาระ

JR โตไคโดรถไฟหัวกระสุน สำหรับ นาโกย่า/ชินโอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ฮิการิ โคดาม่า
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 17
  ฮิการิ
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  56
  ฮิการิ
  ひかり631号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 05
  โคดาม่า
  こだま701号
  นาโกย่า
  35
  โคดาม่า
  こだま703号
  ชินโอซากะ
 • 8

 • 02
  โคดาม่า
  こだま705号
  นาโกย่า
  07
  ฮิการิ
  ひかり633号
  ชินโอซากะ
  35
  โคดาม่า
  こだま707号
  ชินโอซากะ
 • 9

 • 05
  โคดาม่า
  こだま709号
  นาโกย่า
  35
  โคดาม่า
  こだま711号
  ชินโอซากะ
 • 10

 • 02
  โคดาม่า
  こだま713号
  นาโกย่า
  07
  ฮิการิ
  ひかり637号
  ชินโอซากะ
  35
  โคดาม่า
  こだま715号
  ชินโอซากะ
 • 11

 • 05
  โคดาม่า
  こだま717号
  นาโกย่า
  35
  โคดาม่า
  こだま719号
  ชินโอซากะ
 • 12

 • 02
  โคดาม่า
  こだま721号
  นาโกย่า
  07
  ฮิการิ
  ひかり641号
  ชินโอซากะ
  35
  โคดาม่า
  こだま723号
  ชินโอซากะ
 • 13

 • 05
  โคดาม่า
  こだま725号
  นาโกย่า
  35
  โคดาม่า
  こだま727号
  ชินโอซากะ
 • 14

 • 02
  โคดาม่า
  こだま729号
  นาโกย่า
  07
  ฮิการิ
  ひかり645号
  ชินโอซากะ
  35
  โคดาม่า
  こだま731号
  ชินโอซากะ
 • 15

 • 05
  โคดาม่า
  こだま733号
  นาโกย่า
  35
  โคดาม่า
  こだま735号
  ชินโอซากะ
 • 16

 • 02
  โคดาม่า
  こだま737号
  นาโกย่า
  07
  ฮิการิ
  ひかり649号
  ชินโอซากะ
  35
  โคดาม่า
  こだま739号
  ชินโอซากะ
 • 17

 • 05
  โคดาม่า
  こだま741号
  นาโกย่า
  35
  โคดาม่า
  こだま743号
  นาโกย่า
 • 18

 • 02
  โคดาม่า
  こだま745号
  นาโกย่า
  07
  ฮิการิ
  ひかり653号
  ชินโอซากะ
  35
  โคดาม่า
  こだま747号
  นาโกย่า
 • 19

 • 05
  โคดาม่า
  こだま749号
  นาโกย่า
  14
  โคดาม่า
  こだま803号
  มิชิมะ
  35
  โคดาม่า
  こだま751号
  นาโกย่า
 • 20

 • 05
  โคดาม่า
  こだま753号
  นาโกย่า
  14
  โคดาม่า
  こだま805号
  มิชิมะ
  35
  โคดาม่า
  こだま755号
  ชินโอซากะ
 • 21

 • 05
  โคดาม่า
  こだま757号
  นาโกย่า
  29
  โคดาม่า
  こだま807号
  มิชิมะ
  56
  โคดาม่า
  こだま809号
  ชิซุโอกะ
 • 22

 • 19
  โคดาม่า
  こだま811号
  ฮามะมัตสึ
  45
  โคดาม่า
  こだま813号
  ชิซุโอกะ
 • 23

 • 22
  โคดาม่า
  こだま815号
  มิชิมะ