โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 34
  โคดาม่า
  こだま771号
  ฮาคาตะ
  57
  โคดาม่า
  こだま773号
  ฮาคาตะ
 • 7

 • 16
  โคดาม่า
  こだま775号
  ฮาคาตะ
  33
  โคดาม่า
  こだま777号
  ฮาคาตะ
  41
  ซากุระ
  さくら401号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โคดาม่า
  こだま779号
  ฮาคาตะ
 • 8

 • 04
  โคดาม่า
  こだま781号
  ฮาคาตะ
  13
  มิซูโฮ
  みずほ601号
  คาโกชิม่าชูโอ
  26
  โคดาม่า
  こだま831号
  ฮาคาตะ
  35
  โคดาม่า
  こだま783号
  ฮาคาตะ
  49
  ซากุระ
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
  56
  โคดาม่า
  こだま833号
  ฮาคาตะ
 • 9

 • 03
  ฮิการิ
  ひかり591号
  ฮาคาตะ
  10
  ซากุระ
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  24
  โนโซมิ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
  43
  โคดาม่า
  こだま835号
  ฮาคาตะ
  54
  ฮิการิ
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
 • 10

 • 03
  มิซูโฮ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  09
  โนโซมิ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  24
  ซากุระ
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  31
  โนโซมิ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  36
  โนโซมิ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  49
  โคดาม่า
  こだま837号
  ฮาคาตะ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
 • 11

 • 09
  ซากุระ
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
  14
  โนโซมิ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  18
  ชุบาเมะ
  つばめ321号
  คุมาโมโตะ
  30
  โนโซมิ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
  47
  โคดาม่า
  こだま841号
  ฮาคาตะ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
 • 12

 • 07
  มิซูโฮ
  みずほ607号
  คาโกชิม่าชูโอ
  14
  โนโซมิ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  30
  โนโซมิ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま843号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
 • 13

 • 14
  โนโซมิ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま845号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
 • 14

 • 14
  โนโซมิ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま847号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
 • 15

 • 14
  โนโซมิ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま849号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
 • 16

 • 14
  โนโซมิ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま851号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
 • 17

 • 14
  โนโซมิ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま853号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
 • 18

 • 14
  โนโซมิ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  25
  โคดาม่า
  こだま785号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま855号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
 • 19

 • 14
  โนโซมิ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま857号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
 • 20

 • 07
  ซากุระ
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
  14
  โนโซมิ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま859号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
 • 21

 • 14
  โนโซมิ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  29
  โนโซมิ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま861号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
 • 22

 • 03
  มิซูโฮ
  みずほ615号
  คุมาโมโตะ
  14
  โนโซมิ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  34
  โคดาม่า
  こだま865号
  ฮาคาตะ
  43
  ซากุระ
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  54
  โนโซมิ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
 • 23

 • 22
  โคดาม่า
  こだま867号
  ฮาคาตะ
  36
  โนโซมิ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ