โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)

โมจิ
นิชิโกกุระ

JR สายหลักคาโกชิม่า(โมจิโก-ยัตสึชิโระ) สำหรับ ฮาคาตะ/โออิตะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟธรรมดา
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん3号
  สนามบินมิยาซากิ
  ชานชาลา: 3番ホーム
  42
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โออิตะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 7

 • 14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック1号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 8

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック3号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりんシーガイア5号
  สนามบินมิยาซากิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  57
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック5号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 9

 • 16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック7号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 10

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック11号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 11

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック15号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 12

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック19号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 13

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック23号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 14

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック27号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック29号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 15

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック31号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック33号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 16

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック35号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック37号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 17

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック39号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック41号
  สะอิกิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 18

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック43号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック45号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 19

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック47号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック49号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 20

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック51号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック53号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 21

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック55号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック57号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 23

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック59号
  โออิตะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2023-11-30 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป