โคโมโร

ฮิระฮาระ
ชิเกโน่

รถไฟสายชินะโนะ สำหรับ ชิโนะโนะอิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  48
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 7

 • 07
  รถไฟเร็ว
  しなの鉄道快速
  นากาโน่
  30
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  50
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 8

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  44
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 9

 • 23
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 10

 • 33
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 11

 • 23
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 12

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  43
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 13

 • 24
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 14

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 15

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  58
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 16

 • 32
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 17

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  33
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 18

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  53
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 19

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  53
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 20

 • 46
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 21

 • 27
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
 • 22

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
  45
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายชินะโนะ
  นากาโน่
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-03-05 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป