ชินยามากุจิ

JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ) สำหรับ ชิโมโนเซกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 35
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 6

 • 13
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
  32
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 7

 • 03
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
  37
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
  54
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 8

 • 52
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 10

 • 05
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 11

 • 01
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 12

 • 05
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 13

 • 08
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 14

 • 02
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 15

 • 03
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
  34
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 16

 • 10
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
  45
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 17

 • 10
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
  37
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 18

 • 17
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
  54
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 19

 • 20
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
  50
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 20

 • 27
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 21

 • 17
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ
 • 22

 • 43
  普通
  JR山陽本線(岡山-下関)
  ชิโมโนเซกิ