จูโซ

ฮันคิวสายหลักทาคาราซูกะ สำหรับ ทาการะสูกะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ทาการะสูกะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ทาการะสูกะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ทาการะสูกะ
 • 6

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ทาการะสูกะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ทาการะสูกะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  อิเกะดะ (โอซากะ)
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ทาการะสูกะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  48
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  อิเกะดะ (โอซากะ)
  58
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
 • 7

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  โทโยนากะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  07
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  อิเกะดะ (โอซากะ)
  14
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  โทโยนากะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  อิเกะดะ (โอซากะ)
  32
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  41
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  โทโยนากะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  อิเกะดะ (โอซากะ)
  49
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  57
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 8

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  05
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  19
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  22
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  30
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  39
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  44
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  47
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  52
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  56
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
 • 9

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  10
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  43
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  53
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 10

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  43
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  53
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 11

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  43
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  53
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 12

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  43
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  53
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 13

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  43
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  53
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 14

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  43
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  53
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 15

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  43
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  53
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 16

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  13
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  23
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  43
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  53
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 17

 • 04
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  14
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  24
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  34
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  44
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  51
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  54
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
 • 18

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  日生エクスプレス
  นิซเจย์ชูโอ
  04
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  11
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  14
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  日生エクスプレス
  นิซเจย์ชูโอ
  24
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  31
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  34
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  日生エクスプレス
  นิซเจย์ชูโอ
  44
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  51
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  54
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 19

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  日生エクスプレス
  นิซเจย์ชูโอ
  04
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  11
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  14
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  คาวะนิชิโนะเสะกุจิ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  日生エクスプレス
  นิซเจย์ชูโอ
  24
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  31
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  34
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  日生エクスプレス
  นิซเจย์ชูโอ
  44
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  51
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  54
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  อิเกะดะ (โอซากะ)
 • 20

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  日生エクスプレス
  นิซเจย์ชูโอ
  04
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  14
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  24
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  34
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  44
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  54
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 21

 • 04
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  16
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  28
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  40
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  52
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 22

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  15
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  27
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  39
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  51
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 23

 • 03
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  18
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  33
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  48
  รถไฟด่วน
  阪急宝塚線急行
  ทาการะสูกะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
 • 0

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ
  14
  รถไฟธรรมดา
  阪急宝塚線
  ฮิบาริกาโอกาฮานะยาชิกิ