สนามบินอาคิตะ

สายการบิน([ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-สนามบินอาคิตะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA JAL
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations