อากิตะ

JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ) สำหรับ โอมาการิ (จังหวัดอากิตะ)/โยโกเตะ/โมริโอกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด โคมาจิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 09
  โคมาจิ
  こまち6号
  โตเกียว
 • 7

 • 16
  โคมาจิ
  こまち10号
  โตเกียว
 • 8

 • 11
  โคมาจิ
  こまち14号
  โตเกียว
 • 9

 • 12
  โคมาจิ
  こまち16号
  โตเกียว
 • 10

 • 07
  โคมาจิ
  こまち18号
  โตเกียว
 • 11

 • 07
  โคมาจิ
  こまち22号
  โตเกียว
 • 12

 • 13
  โคมาจิ
  こまち24号
  โตเกียว
 • 13

 • 06
  โคมาจิ
  こまち28号
  โตเกียว
 • 14

 • 14
  โคมาจิ
  こまち32号
  โตเกียว
 • 15

 • 06
  โคมาจิ
  こまち34号
  โตเกียว
 • 16

 • 12
  โคมาจิ
  こまち38号
  โตเกียว
 • 17

 • 10
  โคมาจิ
  こまち42号
  โตเกียว
 • 18

 • 16
  โคมาจิ
  こまち46号
  โตเกียว
 • 19

 • 10
  โคมาจิ
  こまち48号
  โตเกียว