อากิตะ

โยสึโกะยะ

JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ) สำหรับ โอมาการิ (จังหวัดอากิตะ)/โยโกเตะ/โมริโอกะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา โคมาจิ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 54
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ชินโจ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 6

 • 09
  โคมาจิ
  こまち6号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ยูซาวะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  43
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  โยโกเตะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 7

 • 16
  โคมาจิ
  こまち10号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 8

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ชินโจ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  11
  โคมาจิ
  こまち14号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 9

 • 12
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ยูซาวะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  12
  โคมาจิ
  こまち16号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 10

 • 07
  โคมาจิ
  こまち18号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  16
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ชินโจ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 11

 • 07
  โคมาจิ
  こまち22号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ยูซาวะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 12

 • 13
  โคมาจิ
  こまち24号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  39
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  โยโกเตะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 13

 • 06
  โคมาจิ
  こまち28号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ชินโจ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 14

 • 14
  โคมาจิ
  こまち32号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ยูซาวะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 15

 • 06
  โคมาจิ
  こまち34号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ชินโจ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 16

 • 12
  โคมาจิ
  こまち38号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  34
  โคมาจิ
  こまち40号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ชินโจ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 17

 • 10
  โคมาจิ
  こまち42号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ชินโจ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 18

 • 16
  โคมาจิ
  こまち46号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ยูซาวะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 19

 • 10
  โคมาจิ
  こまち48号
  โตเกียว
  ชานชาลา: 12番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  อินไน
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 20

 • 14
  โคมาจิ
  こまち96号
  เซ็นได
  ชานชาลา: 12番ホーム
 • 21

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ยูซาวะ
  ชานชาลา: 4番ホーム
  55
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  โยโกเตะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 22

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักโออุ(โยโกเตะ-อากิตะ)
  ยูซาวะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2021-05-12 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป