โซโกะซันโด

สายหลักเคอิเซอิ สำหรับ เคเซฟุนะบาชิ/เคเซอุเอโนะ/โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 通勤特急 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations