ซาสะยามะกุจิ

JR สายฟุกุจิยามะ (สายทาคาราซูกะ) สำหรับ ทาการะสูกะ/โอซากะ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 特急 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 05
  普通
  JR福知山線〔宝塚線〕
  โอซากะ
  27
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  43
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 6

 • 06
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  13
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  22
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  32
  特急
  こうのとり2号
  ชินโอซากะ
  36
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  48
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  58
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 7

 • 06
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
  15
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  22
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  คิซุ (เกียวโต)
  28
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  38
  特急
  こうのとり4号
  ชินโอซากะ
 • 8

 • 01
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  33
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 9

 • 13
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  27
  特急
  こうのとり8号
  ชินโอซากะ
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
 • 10

 • 13
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  31
  特急
  こうのとり10号
  ชินโอซากะ
  55
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 11

 • 19
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  31
  特急
  こうのとり12号
  ชินโอซากะ
 • 12

 • 09
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  39
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 13

 • 19
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
  31
  特急
  こうのとり14号
  ชินโอซากะ
 • 14

 • 19
  区間快速
  JR福知山線〔宝塚線〕区間快速
  โอซากะ
 • 15

 • 12
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  30
  特急
  こうのとり18号
  ชินโอซากะ
  43
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 16

 • 08
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  25
  特急
  こうのとり20号
  ชินโอซากะ
  40
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 17

 • 08
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  26
  特急
  こうのとり22号
  ชินโอซากะ
  41
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
 • 18

 • 14
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  41
  特急
  こうのとり24号
  ชินโอซากะ
  44
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 19

 • 14
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  44
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โดชิชะมาเอะ
 • 20

 • 15
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
  42
  特急
  こうのとり28号
  ชินโอซากะ
  45
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ
 • 21

 • 19
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
  45
  快速
  JR福知山線〔宝塚線〕快速
  โอซากะ
 • 22

 • 52
  快速
  丹波路快速
  โอซากะ